YMPÄRISTÖ

VAIKUTTAVAA YMPÄRISTÖNHOITOA

 

Ympäristönhoitajan opintojeni saattelemana olen erikoistunut työskentelemään luonto- ja ympäristöteemojen parissa. Haluan osallistua luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen konkreettisin toimin mm. perinnebiotooppeja kunnostamalla ja hoitamalla, haitallisia vieraslajeja torjumalla, vesistöjä kunnostamalla sekä metsäisiä elinympäristöjä hoitamalla. Tuttuja työkaluja kameran ohella ovat moottorisaha ja raivaussaha. Ympäristöhoidollisten töiden avulla syvennän osaamistani myös ympäristöviestinnällisiin valokuvaus- ja videotoimeksiantoihin.